Dnes je pátek 18.9.2020

Aktuality >> základní škola

24. 3. 2020 základní škola

ZŠ - Informace k zápisu
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením není možné uskutečnit zápis do 1. ročníku tak, jak jsme všichni zvyklí. Proto vás, rodiče předškoláků, žádám, abyste si z DOKUMENTŮ vytiskli Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně Žádost o odklad PŠD a Zápisní lístek. Vše si také po domluvě můžete vyzvednout ve škole nebo v prodejně uzenin na náměstí (p. Skala). Vyplněné, prosím, vraťte v době od 1. 4. do 27. 4. 2020. Dokumenty můžete zaslat poštou, vhodit do schránky na budově školy (vchod do ŠD) nebo po domluvě přinést osobně. Děkujeme za pochopení.
Milí předškoláci,
určitě jste se všichni těšili na ten pro vás důležitý den, kdy se z vás stanou školáci. Bohužel se s vámi nyní setkat nemůžeme, ale vše vám vynahradíme, jakmile to bude možné. Zatím doma můžete trénovat řadu dovedností: můžete si kreslit, stříhat, zpívat, říkat básničky, vyprávět pohádky, povídat si o všem co kolem sebe vidíte s rodiči, rozeznávat barvy, vázat uzlík a dělat kličku. Správný předškolák se umí představit, ví, kde bydlí, umí požádat, poděkovat a omluvit se. Umí se sám oblékat, dodržuje základní hygienu. To ale pro vás není nic nového, protože to všichni znáte a umíte. Těšíme se na vás.
Marie Černá, ředitelka školy

 
© 2005-2020  ZŠ Žinkovy