Dnes je sobota 19.9.2020

Aktuality >> základní škola

19. 5. 2020 základní škola

ROZHODNUTÍ
o přijetí k základnímu vzdělávání ve správním řízení

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žinkovy, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:
K základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2020/2021 jsou přijati všichni uchazeči, tj. celkem 18 dětí. Byla jim přidělena registrační čísla:

1/20/21
2/20/21
3/20/21
4/20/21
5/20/21
6/20/21
7/20/21
8/20/21
9/20/21
10/20/21
11/20/21
12/20/21 bude podána žádost o odklad
13/20/21
14/20/21
15/20/21
16/20/21
17/20/21
18/20/21 bude podána žádost o odklad

Počet přijatých uchazečů: 18, z toho u 2 uchazečů bude podána žádost o odklad
Počet nepřijatých uchazečů: 0

vz. Mgr. Šárka Skalová
Mgr. Marie Černá, ředitelka ZŠ a MŠ Žinkovy 
© 2005-2020  ZŠ Žinkovy