Dnes je čtvrtek 2.7.2020

Aktuality >> mateřská škola

25. 5. 2020 mateřská škola

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Počet přijatých žádostí: 14
Počet volných míst: 8
Počet přijatých dětí: 8
Počet nepřijatých dětí: 6
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žinkovy, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne 22. 5. 2020 takto:
K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2020/2021 jsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15

K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2020/2021 nejsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

1, 10, 11, 12, 13, 14
 
© 2005-2020  ZŠ Žinkovy