Nadpis ZŠ a MŠ Žinkovy
 
Dnes je středa 10.8.2022

Aktuality >> mateřská škola

základní škola   mateřská škola

datumakce
26. 6. 2022 V úterý 28. června se od 16 hodin uskuteční na zahradě MŠ vyřazování předškoláků. Na programu je společné soutěžení a opékání buřtů. (buřty a pečivo doneste vlastní, ostatní zajištěno)
9. 5. 2022 K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2022/2023 jsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:


36EFK
4XGYD
6533D
77JKS
DO4EO
STBXL
U2CI6


K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2022/2022 není přijat uchazeč, kterému bylo přiděleno níže uvedené registrační číslo:

AQSRR
8. 4. 2022 Zápis do MŠ proběhne 4. května 2022 od 13:00 do 16:30 po předchozí elektronické registraci na níže uvedeném odkazu. Registrace bude možná od 19. dubna do 27. dubna 2022.
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zszinkovy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44190
30. 11. 2021 9. prosince 2021 od 9:15 vánoční focení v MŠ
26. 10. 2021 27. 10. je MŠ uzavřena z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení.
21. 9. 2021 Dne 21. 9. bude MŠ uzavřena z důvodu odstávky el. proudu.
26. 5. 2021 VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Počet přijatých žádostí: 10
Počet volných míst: 7
Počet přijatých dětí: 7
Počet nepřijatých dětí: 3
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žinkovy, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne 25. 5. 2021 takto:
K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2021/2022 jsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2021/2022 nejsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

6, 7, 9


Mgr. Šárka Skalová, ředitelka ZŠ a MŠ Žinkovy


DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 26. 5. 2021


21. 5. 2021 10. 6. 2021 od 10:30 fotografování v MŠ.
23. 4. 2021 Od 26. 4. 2021 je MŠ v provozu pro všechny přijaté děti (nejen předškoláky). Podle vládních nařízení se děti v MŠ nebudou testovat a nemají ani roušky.
13. 4. 2021 Od 3. května do 16. květná probíhá zápis do mateřské školy. Veškeré informace k zápisu najdete v sekci dokumenty - Vyhlášení zápisu do MŠ.
7. 4. 2021 Od 12. dubna je umožněna výuka "předškoláků". Děti budou 2x týdně testovány antigenními testy. Podrobnější informace k testování naleznete v sekci dokumenty - Manuál k testování.
27. 2. 2021 Informace k ošetřovnému zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola nevydává žádné potvrzení o ošetřovném.
18. 2. 2021 4. 3. 2021 ředitelské volno (přerušení dodávky elektřiny).
18. 2. 2021 Ve dnech 11. - 12. 3. 2021 bude uzavřena MŠ z provozních důvodů.
20. 1. 2021 Provoz MŠ obnoven od 25. ledna 2021
12. 1. 2021 Z důvodů nařízení KHS je mateřská škola od 12. 1. 2021 do odvolání uzavřena. O znovuotevření budete informování prostřednictvím internetových stránek a telefonicky. Děkujeme za pochopení.
16. 12. 2020 Mateřská škola bude ve dnech 21. a 22. prosince uzavřena z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení.
9. 10. 2020 Uzavření MŠ od 29. do 30. 10. z provozních důvodů (sanitace prostor). Děkuji za pochopení.
28. 8. 2020 Vstup do budovy ZŠ a MŠ pouze se zakrytými ústy (kromě žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ). Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
28. 8. 2020 Provozní doba MŠ od 1. 9. 2020 od 6:15 do 16:00
7. 7. 2020 UPOZORNĚNÍ!!! Porucha na telefonní lince, ke komunikaci využijte email ms.zinkovy@seznam.cz. Děkuji za pochopení
12. 6. 2020 Do 30. 6. 2020 je nutno zapsat děti k docházce do MŠ v termínu od 1. do 10. 7. 2020. Děkujeme za pochopení.
25. 5. 2020 VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Počet přijatých žádostí: 14
Počet volných míst: 8
Počet přijatých dětí: 8
Počet nepřijatých dětí: 6
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žinkovy, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne 22. 5. 2020 takto:
K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2020/2021 jsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15

K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2020/2021 nejsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

1, 10, 11, 12, 13, 14
5. 5. 2020 Od pondělí 11. 5. 2020 je otevřena MŠ v běžné provozní době. Pravidla pro rodiče vypracovaná podle MŠMT a čestné prohlášení o zdravotním stavu jsou k dispozici v dokumentech.
21. 4. 2020 Sdělení týkající se výše úplaty v MŠ
Vážení rodiče.
Vzhledem k uzavření MŠ od 19. 3. 2020 vám bude vrácena za měsíc březen polovina úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ. Za měsíc duben nebude úplata vybírána a v dalších měsících bude záležet na datu obnovení provozu. Pokud máte zaplaceno do konce školního roku, budou vám peníze za toto období vráceny. Děkujeme za pochopení. Marie Černá
20. 4. 2020 MŠ – informace k zápisu
Vážení rodiče, milé děti, vzhledem k mimořádným opatřením musí i zápis do MŠ proběhnout bez vaší přítomnosti. Proto vás alespoň takto zdravím a vás rodiče žádám, abyste věnovali pozornost následujícím pokynům.
Zápis proběhne v době od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
Rodiče dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu, který stanovil Úřad Městyse Žinkovy (Žinkovy, Čepinec, Kokořov, Březí) dostanou od paní učitelky Přerostové ve dnech 27. 4. – 30. 4. 2020 do schránky Informační letáček, Žádost o přijetí a Čestné prohlášení k očkování. Tyto tiskopisy prosíme vyplnit a odevzdat nejpozději do 16. 5. 2020. Zaslat je můžete poštou na adresu ZŠ a MŠ Žinkovy, Žinkovy 49, 335 54, nebo vhodit do schránky na budově školy (vchod u ŠD). Všechny pokyny najdete v Informačním letáčku.
Zájemci o umístění v naší MŠ ale s pobytem mimo spádový obvod si mohou tiskopisy vytisknout z části - DOKUMENTY – mateřská škola.
O přidělení registračního čísla budou informováni. Dodatek k očkování: Očkovací průkaz porovnáme s očkovacím kalendářem – abychom zjistili, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář plyne z právních předpisů. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, budete muset kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Mimo očkovacího průkazu nemusíte pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Případné dotazy zasílejte na: zs.zinkovy@seznam.cz nebo na ms.zinkovy@seznam.cz.
Děkuji za spolupráci a pochopení a těšíme se na vás. Marie Černá, ředitelka školy
24. 3. 2020 MŠ - Informace k zápisu
Vážení rodiče, zápis do MŠ proběhne v měsíci květnu. Bližší informace se včas dozvíte. Kritéria pro přijetí do MŠ zůstávají stejná - viz DOKUMENTY.
18. 3. 2020 OZNÁMENÍ: Po projednání se zřizovatelem oznamuji, že mateřská škola bude z důvodu krizové situace
od 19. 3. 2020 do odvolání
uzavřena.
28. 2. 2020 MŠ - od 16:00 MAŠKARNÍ BÁL - školní jídelna
21. 2. 2020 V MŠ Chocenice - "Pohádky z paloučku"- odchod z MŠ v 7:30, odjezd linkovým autobusem v 8:08 hodin z náměstí.
16. 1. 2020 MŠ - Divadlo Klatovy - "Dášenka" - odjezd přistaveným autobusem v 9:15 hodin od školy, návrat okolo 12:00 hodin.
11. 12. 2019 V MŠ Chocenice - pohádka Dva sněhuláci - odchod z MŠ v 7:30, odjezd linkovým autobusem v 8:08 hodin z náměstí.
22. 11. 2019 V MŠ Chocenice - pohádka - odchod z MŠ v 7:30, odjezd linkovým autobusem v 8:08 hodin z náměstí.
4. 9. 2019 MŠ - od 15:30 informativní schůzka s rodiči
11. 6. 2019 Výlet MŠ-ZOO Plzeň; odjezd od školy v 7:25, návrat okolo 15. hodiny. Dohled pí Přerostová, Kilbergrová, Jandíková.
22. 5. 2019 V MŠ Chocenice - pohádka "Léto v korunách stromů" - odchod z MŠ v 7:30, odjezd linkovým autobusem v 8:08 hodin z náměstí.
14. 5. 2019 V MŠ Chocenice - pohádka "O pyšné žirafě" - odchod z MŠ v 7:30, odjezd linkovým autobusem v 8:08 hodin z náměstí.
7. 5. 2019 13:30-16:00 Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020. Žádost si můžete vyzvednout v MŠ předem. Přijít zapsat se mohou děti, které dovrší ve školním roce 2019/2020 věku 3 let a děti starší. Přijímání dětí se řídí stanovenými kritérii, která jsou vyvěšena v budově MŠ a na webových stránkách školy. Přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a přezůvky. Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Bližší informace v dokumentech.
3. 5. 2019 10:30 - společné fotografování
24. 4. 2019 MŠ - návštěva Techmánie v Plzni - projektový den v rámci ŠABLON II, odjezd v 7:30 od školy
8. 4. 2019 MŠ - Zvířecí dětičky - projekt v rámci ŠABLON II
25. 3. 2019 V MŠ Chocenice - pohádka "O nepovedeném čertíkovi" - odchod z MŠ v 7:30, odjezd linkovým autobusem v 8:08 hodin z náměstí.
22. 3. 2019 MŠ - od 16:00 MAŠKARNÍ BÁL - školní jídelna
15. 2. 2019 !!! MŠ - od 16:00 MAŠKARNÍ BÁL - odloženo z důvodu velké nemocnosti dětí!!!
11. 2. 2019 MŠ - od 15:30 krátká informativní schůzka
12. 12. 2018 MŠ - Projektový den - Jak se mají zvířátka v zimě
30. 11. 2018 MŠ – Krmítka, aneb zimní ptačí hodování
19. 11. 2018 MŠ - Vánoční fotografování - 10:15 hod.
6. 11. 2018 MŠ - Divadlo Alfa - Perníková chaloupka - odjezd přistaveným autobusem v 7:30
13. 6. 2018 Výlet MŠ-hrad Švihov-divadelní představení, dílna; odjezd od školy v 8:30.
 
© 2005-2022  ZŠ Žinkovy