Dnes je úterý 19.1.2021

Aktuality >> základní škola

základní škola   mateřská škola

datumakce
14. 1. 2021 Po domluvě s vyučujícími (email, classroom,...) jsou možné konzultace žáků ve škole.
28. 12. 2020 V pondělí 4. ledna 2021 mají nahlášen oběd pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci mají oběd automaticky odhlášen. Zájem o oběd během distanční výuky (do vlastních nádob) je potřeba nahlásit v pondělí 4. ledna 2021(telefonicky, emailem, prostřednictvím třídních učitelů). Obědy bude možno vyzvedávat od úterý 5. ledna 2021 od 12:30 do 13:00. Prosím o dodržování času. Děkuji za pochopení.
24. 12. 2020 Z nařízení ministerstva bude od 4. ledna v provozu MŠ a žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat prezenčně. Ostatní ročníky budou mít distanční výuku (online hodiny podle daného rozvrhu). V případě distanční výuky je umožněn odnos obědů ve vlastních nádobách.
22. 12. 2020 Výuka ve škole začne v pondělí 4. ledna 2021, pokud nám to opatření dovolí. V případě rotační výuky nastoupí k prezenční výuce žáci 7. a 8. ročníku. Žáci 6. ročníku se budou vzdělávat distančně (online hodiny budou stále podle rozvrhu). Sledujte stále aktuální dění a stránky školy, kde se dozvíte případné změny ve výuce. Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
22. 12. 2020 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Žinkovy přejí všem pohodové Vánoce plné kouzelných okamžiků a šťastný nový rok 2021.
16. 12. 2020 Dny 21. a 22 prosince 2020 jsou stanoveny jako volné dny (MŠMT). Výuka žáků končí v pátek 18. prosince podle rozvrhu.
27. 11. 2020 Od 30. 11. prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročník. Ostatní ročníky druhého stupně se budou střídat po týdnu a to následovně:
od 30. 11. prezenčně 7. a 8. ročník; 6. ročník distančně
od 7. 12. prezenčně 6. a 8. ročník; 7. ročník distančně
od 14. 12. prezenčně 6. a 7. ročník; 8. ročník distančně

Ranní družina je pouze pro 1. - 4. ročník (1. a 2. ročník na družině; 3. a 4. ročník ve třídách).
Odpolední družina je zajištěna do 15 hodin. Odchod dětí možný pouze ve 13:30, 14:00, 14:30 a 15:00. Prosím o dodržování časů odchodů ze ŠD.

Při distanční výuce platí i na dále možnost vyzvedávání obědů do vlastních nádob.
16. 11. 2020 Od 18. 11. je povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročník. Výuka bude podle rozvrhu. ŠD zajištěna od 6:30 (vstup do budovy v 6:30, 6:45 a 7:00),ŠD otevřena do 15:00. Odchod dětí možný pouze ve 13:30, 14:00, 14:30 a 15:00. Prosím o dodržování časů odchodů a příchodů ŠD. Děkuji za pochopení a spolupráci.
29. 10. 2020 V týdnu od 2. 11. nabízíme opět možnost odebírání oběda do vlastních nádob. Zájem o oběd je nutno nahlásit do 2. 11. do 7:00 v ŠJ. Děkuji za pochopení.
26. 10. 2020 Na tomto odkazu naleznete informace k ošetřování dětí při uzavření školy: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular
26. 10. 2020 Odkaz na formulář k ošetřování dětí při uzavření školy: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
21. 10. 2020 Informace pro rodiče ohledně OČR naleznete v dokumentech.
13. 10. 2020 Vzhledem k nařízení vlády je od 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Veškerá výuka je distanční. Podrobnější informace dostanete od svých třídních učitelů. Výuka začne opět 2. listopadu. Děkuji za spolupráci. Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
9. 10. 2020 Vzhledem k nařízení vlády bude výuka v dalších dvou týdnech probíhat následovně: 12. - 16. 10. 2020 prezenčně 6. a 7. ročník, distančně 8. a 9. ročník; 19. - 23. 10. 2020 prezenčně 8. a 9. ročník, distančně 6. a 7. ročník. Bližší informace dostanete na email prostřednictvím třídních učitelů. V době distanční výuky je umožněn odběr obědů do vlastních nádob. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky.
9. 10. 2020 Ve dnech 26. - 27. 10. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, tzn. uzavření školy i ŠD ve dnech 26. - 30. 9.
23. 9. 2020 V pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu epidemiologické situace a doporučení MZd.
23. 9. 2020 30. 9. 2020 1. a 5. ročník - Projektový den LES
17. 9. 2020 S platností od 18. 9. 2020 je povinnost žáků 2. stupně mít zakrytá ústa ve všech prostorách školy (včetně tříd). Děkuji za pochopení.
9. 9. 2020 UPOZORNĚNÍ!!! Z nařízení MZd jsou povinné roušky uvnitř budov od 10. 9.
1. 9. 2020 Vzhledem k vývoji situace, ohledně covidu, bude škola až do odvolání pro veškerou veřejnost uzavřena (platí i pro rodiče). V nutných případech zvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance školy. Pro vyzvednutí dětí ze ŠD zvoňte a vyčkejte příchodu dítěte před budovu školy. Děkuji za pochopení.
31. 8. 2020 POZOR ZMĚNA!!!! Vzhledem k doporučením ministerstva se 1. 9. uskuteční slavnostní zahájení před školou. Vstup do budovy bude povolen pouze 1 zákonnému zástupci žáků 1. ročníku. Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
28. 8. 2020 Vstup do budovy ZŠ a MŠ pouze se zakrytými ústy (vyjma žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ). Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
26. 8. 2020 1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 v ŠJ od 7:40. Vstup do budovy povolen pouze rodičům žáků 1. ročníku po předchozím použití dezinfekce. Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
26. 8. 2020 Odpolední provoz ŠD bude od 2. 9. 2020.
26. 8. 2020 2. 9. Fotografování
26. 8. 2020 2. - 4. 9. Konec výuky v 11.20
2. 8. 2020 UPOZORNĚNÍ!!!!!!Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021 najdete v sekci DOKUMENTY(http://www.zszinkovy.cz/index.php?menu=6&skola=zs). Nabízíme možnost zakoupení pomůcek školou (jak tomu bylo i v předešlých letech). Pokud máte zájem o zakoupení pomůcek školou, je nutné poslat email na zs.zinkovy@seznam.cz do 14. 8. 2020, kde upřesníte jméno, třídu a počet souborů. Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
19. 6. 2020 Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. 6. 2020 vydáním vysvědčení. Předávání se uskuteční po třídách od 8 hodin. V případě pěkného počasí využijeme k předání školní venkovní prostory. Po vydání vysvědčení bude ZŠ uzavřena(nebude dopolední ani odpolední provoz). Děkuji za pochopení.
19. 6. 2020 Informace týkající se hodnocení ve 2. pololetí.

Závěrečné hodnocení bude vycházet:a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí (do 10. 3. 2020)b) podpůrně z podkladů získaných v době, kdy vzdělávání probíhalo na dálku (zohledníme zejména snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium a jeho výsledky)c) podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí šk. r. 2019/2020
12. 6. 2020 UPOZORNĚNÍ!!!!!! Vážení rodiče,
vzhledem k nedostačující kapacitě školní družiny si Vás dovoluji požádat o zvážení nutnosti pobytu Vašeho dítěte ve školní družině k pravidelné denní docházce (4 – 5 dnů). V případě většího počtu zájemců budou přednostně uspokojeni žáci nižších ročníků, tj. 1. až 3. ročníku. U žáků 4. a 5.ročníku budou rozhodovat níže uvedená kritéria. Přihlášku a podrobnější informace o přijetí do ŠD najdete na stránkách školy v sekci dokumenty (www.zszinkovy.cz). Přihlášku je možné vyzvednout též v prodejně Uzenářství Skala.
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 15. 6. 2020 Děkuji za pochopení. vz. Mgr. Šárka Skalová
11. 6. 2020 V týdnu od 15. do 19. 6. budou vybírány učebnice dle pokynů třídních učitelů.
11. 6. 2020 29. - 30. 6. - ředitelské volno z organizačních a technických důvodů
10. 6. 2020 17. 6. 2020 Informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v 16 hodin v budově školy. Upozorňujeme na použití roušky v prostorách školy.
9. 6. 2020 Úplata za školní družinu (březen - červen) bude převedena na další školní rok. Pokud žák nebude již ŠD navštěvovat, bude úplata vrácena v měsíci září.
3. 6. 2020 Nabízíme k prodeji sazenice rajčat a paprik (každý den od 8 do 12 hodin).
2. 6. 2020 Od 8. června je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Podrobnější informace k organizaci obdržíte od třídních učitelů. Děkuji za pochopení
28. 5. 2020 Vážení rodiče,
vzhledem k nedostačující kapacitě školní družiny si Vás dovoluji požádat o zvážení nutnosti pobytu Vašeho dítěte ve školní družině k pravidelné denní docházce (4 – 5 dnů). V případě většího počtu zájemců budou přednostně uspokojeni žáci nižších ročníků, tj. 1. až 3. ročníku. U žáků 4. a 5.ročníku budou rozhodovat níže uvedená kritéria. Přihlášku a podrobnější informace o přijetí do ŠD najdete na stránkách školy v sekci dokumenty (www.zszinkovy.cz). Přihlášku je možné vyzvednout též v prodejně Uzenářství Skala.
Děkuji za pochopení. vz. Mgr. Šárka Skalová
19. 5. 2020 ROZHODNUTÍ
o přijetí k základnímu vzdělávání ve správním řízení

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žinkovy, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:
K základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2020/2021 jsou přijati všichni uchazeči, tj. celkem 18 dětí. Byla jim přidělena registrační čísla:

1/20/21
2/20/21
3/20/21
4/20/21
5/20/21
6/20/21
7/20/21
8/20/21
9/20/21
10/20/21
11/20/21
12/20/21 bude podána žádost o odklad
13/20/21
14/20/21
15/20/21
16/20/21
17/20/21
18/20/21 bude podána žádost o odklad

Počet přijatých uchazečů: 18, z toho u 2 uchazečů bude podána žádost o odklad
Počet nepřijatých uchazečů: 0

vz. Mgr. Šárka Skalová
Mgr. Marie Černá, ředitelka ZŠ a MŠ Žinkovy12. 5. 2020 Vážení rodiče,
vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně. Docházka nebude povinná, distanční výuka ostatních žáků bude probíhat i nadále, výuka ve škole bude ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků za následujících podmínek:
1. Žáky rozdělíme do skupin po max 15 žácích.
Skupina může být tvořena žáky jedné třídy, ale i spojením žáků z tříd v jednom ročníku.
Vytvoření skupiny závisí na počtu přihlášených žáků v jednotlivých ročnících.
Složení skupin bude neměnné, kdo nebude do 15. 5. 2020 přihlášený, nebude moci již být do skupiny zařazen.
Ve skupině bude po dobu výuky jeden vyučující.
Výuka bude probíhat tak, aby se jednotlivé skupiny pokud možno nepotkávaly.
Za příznivého počasí budou velké přestávky trávit žáci venku.
S rozvrhem hodin budou žáci seznámeni v den nástupu vyučujícím.
2. V odpoledních hodinách nabízíme žákům zájmové vzdělávání, které povedou paní vychovatelky školní družiny, pedagogické asistentky.
Hygienická pravidla pro žáky:
1. Žák musí 25. 5. při příchodu doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, v případě nedoložení nebude vpuštěn do školy.
2. Žák musí být denně vybaven 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
3. Žáci se musí ve všech společných prostorách pohybovat s rouškou (záchody, chodby, školní jídelna).
4. Žák bude sedět v samostatné lavici při zachování rozestupů 2 m.
5. V průběhu hodin mohou žáci roušku sundat se souhlasem vyučujícího.
6. Žák musí dodržovat hygienická pravidla, se kterými bude seznámen.
7. V případě opakovaného nedodržování nastavených hygienických pravidel může být žák ze skupiny vykázán.

Hygienická pravidla pro školu:
1. Vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoli zákonným zástupcům.
2. Skupinu žáků bude před školou vyzvedávat vyučující a odvádět je přímo do určené učebny, žáci se budou přezouvat na místě určeném vyučujícím, kde si budou nechávat své věci.
3. Při vstupu do školy si žáci budou dezinfikovat ruce pod dohledem vyučujícího.
4. Škola zajistí pro každou skupinu ve třídě tekuté mýdlo, papírové ručníky a bezoplachové dezinfekční prostředky.
5. Vstup do školní jídelny bude vybaven bezoplachovým dezinfekčním prostředkem.
6. Škola zajistí dezinfekci často používaných povrchů (kliky, spínače světel apod.).
7. Všechny používané místnosti budou uklízeny dezinfekčními prostředky alespoň jednou denně.
Vzdělávací aktivity dopolední
Dle ŠVP, předměty budou upřesněny určeným pedagogem.
Vzdělávací aktivity odpolední
Dle ŠVP školní družiny.
Školní stravování:
1. Jídlo bude vydávat personál včetně táců, příborů a pití.
2. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
3. Mezi jednotlivými školními skupinami budou zajištěny rozestupy.
4. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla.
5. Obědy pro Vaše dítě přihlásí vedoucí školní jídelny podle zájmu, který nahlásíte třídní učitelce.
Svůj zájem, případně nezájem o docházku Vašeho dítěte pište co nejdříve svým třídním učitelům na jejich e-mailové adresy. Ti, co tak neučiní, bude třídní učitel telefonicky kontaktovat.
------------------------------" ----------------------------------"---------------------------"----------------------------
Žádáme Vás, abyste se rozhodli, zda máte zájem o docházku Vašeho dítěte do 15. 5. do školy:
V dopoledních hodinách výuka ano – ne
Oběd ve školní jídelně ano – ne
V odpoledních hodinách ŠD ano – ne

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění najdete v dokumentech (je nutno odevzdat při nástupu do školy).
5. 5. 2020 Vážení rodiče, z rozhodnutí MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna přítomnost žáků 9. ročníků ve škole. Jedná se o žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky. Od úterý 12. 5. 2020 bude ve škole probíhat příprava na přijímací zkoušky.

4. 5. 2020 Od 1. 5. 2020 Mgr. Šárka Skalová zastupuje v plném rozsahu ředitelku školy Mgr. Marii Černou.
21. 4. 2020
Sdělení týkající se výše úplaty v ŠD
Vážení rodiče.
Vzhledem k uzavření školy od 11. 3. 2020 nemůže být poskytováno ani zájmové vzdělávání v ŠD. Vám, kteří jste již zaplatili úplatu za poskytování zájmového vzdělávání, budou za tyto měsíce peníze vráceny, jakmile bude zahájena výuka. Děkujeme za pochopení. Marie Černá
25. 3. 2020 POZOR ZMĚNA!!! S platností od středy 25. března 2020 (do odvolání) bude ve škole omezený provoz pouze v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 12:00 hodin. Omezená pracovní doba bude sloužit především k vyřízení nezbytné administrativy.
Osobní návštěvu školy zvolte v případě nutnosti po domluvě v době od 8:00 do 12:00 hodin. Návštěvu v jiných hodinách lze domluvit e-mailem na adrese zs.zinkovy@seznam.cz. Na tento e-mail můžete zasílat rovněž veškeré dotazy. Děkujeme za pochopení. Marie Černá
24. 3. 2020 Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že mimořádná opatření potrvají déle, chtěla bych vám poděkovat za vaše náměty a připomínky, které můžete posílat na e-mail školy zs.zinkovy@seznam.cz nebo přímo vyučujícím. Uvědomujeme si, že situace je náročná pro vás i vaše děti. Buďte, prosím, trpěliví. Snažte se, aby děti každý den splnily část zadaných úkolů. Pokud nebudou něčemu rozumět, samozřejmě po návratu vše vysvětlíme. Nyní je důležité upevňování a procvičování učiva, zvláště v předmětech, ve kterých je nutný výklad (jazyky, matematika). V případě jakýchkoliv dotazů určitě pište na e-mail školy. Děkuji za spolupráci a pochopení a přeji všem pevné zdraví a pevné nervy v těchto náročných dnech.
Marie Černá, ředitelka školy
24. 3. 2020 ZŠ - Informace k zápisu
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením není možné uskutečnit zápis do 1. ročníku tak, jak jsme všichni zvyklí. Proto vás, rodiče předškoláků, žádám, abyste si z DOKUMENTŮ vytiskli Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně Žádost o odklad PŠD a Zápisní lístek. Vše si také po domluvě můžete vyzvednout ve škole nebo v prodejně uzenin na náměstí (p. Skala). Vyplněné, prosím, vraťte v době od 1. 4. do 27. 4. 2020. Dokumenty můžete zaslat poštou, vhodit do schránky na budově školy (vchod do ŠD) nebo po domluvě přinést osobně. Děkujeme za pochopení.
Milí předškoláci,
určitě jste se všichni těšili na ten pro vás důležitý den, kdy se z vás stanou školáci. Bohužel se s vámi nyní setkat nemůžeme, ale vše vám vynahradíme, jakmile to bude možné. Zatím doma můžete trénovat řadu dovedností: můžete si kreslit, stříhat, zpívat, říkat básničky, vyprávět pohádky, povídat si o všem co kolem sebe vidíte s rodiči, rozeznávat barvy, vázat uzlík a dělat kličku. Správný předškolák se umí představit, ví, kde bydlí, umí požádat, poděkovat a omluvit se. Umí se sám oblékat, dodržuje základní hygienu. To ale pro vás není nic nového, protože to všichni znáte a umíte. Těšíme se na vás.
Marie Černá, ředitelka školy

17. 3. 2020 Oznámení: Vláda České republiky v neděli 15. 3. 2020 vyhlásila zákaz volného pohybu osob na území celého státu.
ZŠ a MŠ Žinkovy je pro žáky ZŠ v souladu s nařízením vlády uzavřena, MŠ je zatím v provozu.
S platností od pondělí 16. března 2020 (do odvolání) bude ve škole omezený provoz v době od 9:00 do 12:00 hodin. Omezená pracovní doba bude sloužit především k vyřízení nezbytné administrativy.
Osobní návštěvu školy zvolte v případě nutnosti po domluvě v době od 9:00 do 12:00 hodin. Návštěvu v jiných hodinách lze domluvit e-mailem na adrese zs.zinkovy@seznam.cz. Na tento e-mail můžete zasílat rovněž veškeré dotazy. Děkujeme za pochopení.
17. 3. 2020 Informace pro rodiče a žáky: V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem elektronické učebnice ZDARMA (např Nakladatelství Nová škola,
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma. Tyto materiály jsou ideální pro domácí procvičování rodičů s žáky. Živá vysílání pro žáky 1. ročníku můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka. Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
Rovněž doporučujeme sledovat na ČT 2 pořad UčíTelka. Je určen žákům 1. stupně.
11. 3. 2020 Oznámení: Informace pro rodiče ohledně čerpání OČR najdete v DOKUMENTECH.
11. 3. 2020 Upozornění: Po dobu uzavření školy mají všichni odhlášeny obědy. Úkoly budou třídní učitelé zasílat e-mailem. Ve škole je omezený provoz, dotazy můžete zasílat na mail zs.zinkovy@seznam.cz kdykoliv. Do pátku 13. 3. budu ve škole od 8:30 do 14:30 hodin. Děkujeme za pochopení. Marie Černá
10. 3. 2020 Oznámení:
V souladu s rozhodnutím Vlády ČR je Základní škola při ZŠ a MŠ Žinkovy s platností od středy 11. března 2020 uzavřena do odvolání. Viz Dokumenty - Mimořádné opatření - uzavření škol
 
© 2005-2021  ZŠ Žinkovy