Nadpis ZŠ a MŠ Žinkovy
 
Dnes je neděle 22.5.2022

Zaměstnanci školy

pedagogický sbor

jméno, příjmení, titul funkce aprobace praxe vyučované předměty
Mgr. Pavla Böhmová učitelka 1. stupně 1. stupeň 15 ČJ 2, M 2, Prv 2, TV 2, HV 2, PČ 2, VV 2, TV 8,9 - dívky
Jana Beníšková AP 9
Ing. Hana Boublíková učitelka 2. stupně 0
Bc. Alena Březáková vychovatelka, AP, učitelka vychovatelka 35 PČ 1, VV 1, PČ 6, PČ 7, VV 9
Mgr. Jana Brožíková učitelka 2. stupně 3. st. ČJ – AJ 25 A 3-9
Mgr. Jessica Brožíková učitelka 2. stupně 0
Ivana Dastychová AP 0
Mgr. Radka Dolná učitelka 2. stupně 2. st. M - F 31 M 6-9; F 6-9
Mgr. Eva Gabrielová učitelka 1. stupně 0
Bc. Pavla Kilbergrová učitelka pro MŠ vychovatelka MŠ 17
Radka Klingrová učitelka MŠ, AP 0
Antonie Kriegerová AP 0
Mgr. Eva Pavelková učitelka 2. stupně 2. st. ČJ – VV 31 Č 6-9; VV 6-8, OV 8
Lenka Přerostová učitelka pro MŠ vychovatelka MŠ 22
Mgr. Radek Řezanka učitel 1. stupně 1. stupeň 24 M 5; Př 5; Vl 5; Inf 5,6,9; TV 5,6-9 hoši; HV 5,8-9; SH 8-9
Mgr. Kateřina Rybárová učitelka 1. stupně 1. stupeň 22 ČJ 1; M 1; TV 1; HV 1, 6, 7
Mgr. Šárka Skalová ředitelka 2. st. M-Nj 15 NJ 6-9, PVD 8-9
Zdeňka Uldrychová učitelka 1. stupně 0
Stanislava Vopalecká vychovatelka, AP 0

Na samotném provozu školy se nemalou měrou podílí i správní zaměstnanci

jméno, příjmení pracovní zařazení
Hana Punčochářová vedoucí školní jídelny a kuchařka (i pro MŠ)
© 2005-2022  ZŠ Žinkovy