Nadpis ZŠ a MŠ Žinkovy
 
Dnes je čtvrtek 29.7.2021

Aktuality >> mateřská škola

26. 5. 2021 mateřská škola

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Počet přijatých žádostí: 10
Počet volných míst: 7
Počet přijatých dětí: 7
Počet nepřijatých dětí: 3
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Žinkovy, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dne 25. 5. 2021 takto:
K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2021/2022 jsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Žinkovy pro školní rok 2021/2022 nejsou přijati uchazeči, jimž byla přidělena níže uvedená registrační čísla:

6, 7, 9


Mgr. Šárka Skalová, ředitelka ZŠ a MŠ Žinkovy


DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 26. 5. 2021


 
© 2005-2021  ZŠ Žinkovy