Nadpis ZŠ a MŠ Žinkovy
 
Dnes je pondělí 14.6.2021

Aktuality >> základní škola

základní škola   mateřská škola

datumakce
11. 6. 2021 Za zástupce rodičů byly navrženy a zvoleny kandidátky s nejvyšším počtem hlasů: Vanesa Šraitová, Marcela Zábranová.
Na základě jednoznačného výsledku není nutné 2. kolo voleb.
11. 6. 2021 Naše škola se zaregistrovala do soutěže Hýbeme se hezky česky. Jedná se o soutěž, ve které můžeme získat finanční prostředky na sportovní vybavení. Prosím podpořte naši školu na stránkách www.hybemesehezkycesky.cz. On-line hlasování začalo 3.6. a potrvá až do 30.6. 2021. V těchto dnech můžete hlasovat pro náš tým prostřednictvím webové stránky www.hybemesehezkycesky.cz. Děkujme za každý hlas.
17. 5. 2021 Odpolední ŠD je v provozu pro všechny přihlášené děti do 15:30 (vyzvedávání podle přihlášek).
Ranní provoz ŠD je zajištěn pro všechny žáky, kteří přijdou v čase od 6:30 do 7:00.
11. 5. 2021 Od 17. 5. je povolena prezenční výuka pro 1. i 2. stupeň. Obědy mají všechny děti automaticky přihlášeny. Testování všech žáků bude probíhat každé pondělí v 7:20.
27. 4. 2021 V týdnu od 3. 5. je umožněna prezenční výuka žáků 2. stupně. V týdnu od 3. 5. mají prezenční výuku žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat podle dosavadních online rozvrhů. V týdnu od 10. 5. mají prezenční výuku žáci 8. a 9. ročníku, žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně podle online rozvrhů. Obědy jsou všem žákům přihlášeny. V době distanční výuky je možný odběr obědy do vlastních nádob.
23. 4. 2021 Dokumenty - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
7. 4. 2021 Od 12. dubna se budou žáci 1. a 2. ročníku vzdělávat prezenčně. Ostatní ročníky mají výuku distanční. Od 19. dubna se bude prezenčně vzdělávat 3., 4. a 5. ročník, 1. a 2. ročník má distanční výuku podle rozvrhu třídních učitelů. Od 12. dubna budou žáci, kteří mají prezenční výuku testováni antigenními testy 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Podrobnější informace k testování najdete v manuále v sekci dokumenty.
7. 4. 2021 Žáci, kteří mají distanční výuku stále mohou odebírat obědy ze školní jídelny.
27. 3. 2021 V uplynulých dnech se uskutečnila online soutěž Matematický klokan.
V kategorii Benjamin (6. a 7. roč.) se soutěže zúčastnilo 16 žáků, nejúspěšnější byl Šimon Hraběta ze VI. třídy.
V kategorii Kadet (8. a 9. roč.) se soutěže zúčastnilo 14 žáků, nejúspěšnější byla Sára Dastychová z VIII. třídy.
Všem řešitelům děkujeme za účast a nejlepším řešitelům blahopřejeme.
26. 3. 2021 Ve dnech 1. a 2. dubna 2021 jsou velikonoční prázdniny. V těchto dnech nebude probíhat výuka online. Uzavřena bude i ŠJ. Obědy bude možné odebírat opět od 6. 4. 2021.
18. 3. 2021 Od 22. 3. je možné opět odebírat obědy ze školní jídelny do vlastních nádob. Výdej obědů bude v čase od 11:00 do 12:30. Děkujeme.
3. 3. 2021 Dne 4. 3. je zrušeno ředitelské volno. Online výuka v tento den nebude probíhat.
27. 2. 2021 Informace k ošetřovnému zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola nevydává žádné potvrzení o ošetřovném.
26. 2. 2021 Od 1. března 2021 je uzavřena MŠ a 1. a 2. ročník přechází na distanční výuku podle pokynů třídních učitelů. (nařízení ministerstva zdravotnictví)
26. 2. 2021 Z provozních důvodů není možné odebírat obědy ze ŠJ po dobu uzavření škol. Děkujeme za pochopení.
23. 2. 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
? Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
? respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
? zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
? ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ? na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
? Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
? děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
? děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
? ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
? školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
? žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
? osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
? strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
18. 2. 2021 4.3. 2021 - ředitelské volno (přerušení dodávky elektřiny).
18. 2. 2021 8. - 12. 3. 2021 jarní prázdniny - uzavření ŠD
14. 2. 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol
a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (MŠ, 1. a 2. ročník prezenčně, ostatní ročníky se vzdělávají distančně podle stanoveného rozvrhu).
12. 2. 2021 KHS doporučuje žákům i pedagogům a ostatním zaměstnancům školy používání jednorázových roušek nebo respirátorů ( |Improvizovaná ochrana nosu a úst - šála šátek či látková rouška není považována za náležitou ochranu dýchacích cest).
28. 1. 2021 Dnes jsme ukončili 1. pololetí netradičního školního roku 2020/21. I předání vysvědčení proběhlo netradičně. Výsledky své práce obdrželi téměř všichni žáci prostřednictvím emailů. Všem žákům i rodičům bych chtěla poděkovat za spolupráci a podporu při výuce..
28. 1. 2021 29. 1. pololetní prázdniny - není výuka
25. 1. 2021 Ve čtvrtek 28. 1. bude předáno vysvědčení prostřednictvím emailu žákům, kteří se vzdělávají distančně.
25. 1. 2021 V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. ŠD nebude tento den v provozu.
20. 1. 2021 V době pololetních prázdnin (29. 1. 2021) bude ŠD uzavřena.
14. 1. 2021 Po domluvě s vyučujícími (email, classroom,...) jsou možné konzultace žáků ve škole.
28. 12. 2020 V pondělí 4. ledna 2021 mají nahlášen oběd pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci mají oběd automaticky odhlášen. Zájem o oběd během distanční výuky (do vlastních nádob) je potřeba nahlásit v pondělí 4. ledna 2021(telefonicky, emailem, prostřednictvím třídních učitelů). Obědy bude možno vyzvedávat od úterý 5. ledna 2021 od 12:30 do 13:00. Prosím o dodržování času. Děkuji za pochopení.
24. 12. 2020 Z nařízení ministerstva bude od 4. ledna v provozu MŠ a žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat prezenčně. Ostatní ročníky budou mít distanční výuku (online hodiny podle daného rozvrhu). V případě distanční výuky je umožněn odnos obědů ve vlastních nádobách.
22. 12. 2020 Výuka ve škole začne v pondělí 4. ledna 2021, pokud nám to opatření dovolí. V případě rotační výuky nastoupí k prezenční výuce žáci 7. a 8. ročníku. Žáci 6. ročníku se budou vzdělávat distančně (online hodiny budou stále podle rozvrhu). Sledujte stále aktuální dění a stránky školy, kde se dozvíte případné změny ve výuce. Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
22. 12. 2020 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Žinkovy přejí všem pohodové Vánoce plné kouzelných okamžiků a šťastný nový rok 2021.
16. 12. 2020 Dny 21. a 22 prosince 2020 jsou stanoveny jako volné dny (MŠMT). Výuka žáků končí v pátek 18. prosince podle rozvrhu.
27. 11. 2020 Od 30. 11. prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročník. Ostatní ročníky druhého stupně se budou střídat po týdnu a to následovně:
od 30. 11. prezenčně 7. a 8. ročník; 6. ročník distančně
od 7. 12. prezenčně 6. a 8. ročník; 7. ročník distančně
od 14. 12. prezenčně 6. a 7. ročník; 8. ročník distančně

Ranní družina je pouze pro 1. - 4. ročník (1. a 2. ročník na družině; 3. a 4. ročník ve třídách).
Odpolední družina je zajištěna do 15 hodin. Odchod dětí možný pouze ve 13:30, 14:00, 14:30 a 15:00. Prosím o dodržování časů odchodů ze ŠD.

Při distanční výuce platí i na dále možnost vyzvedávání obědů do vlastních nádob.
16. 11. 2020 Od 18. 11. je povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročník. Výuka bude podle rozvrhu. ŠD zajištěna od 6:30 (vstup do budovy v 6:30, 6:45 a 7:00),ŠD otevřena do 15:00. Odchod dětí možný pouze ve 13:30, 14:00, 14:30 a 15:00. Prosím o dodržování časů odchodů a příchodů ŠD. Děkuji za pochopení a spolupráci.
29. 10. 2020 V týdnu od 2. 11. nabízíme opět možnost odebírání oběda do vlastních nádob. Zájem o oběd je nutno nahlásit do 2. 11. do 7:00 v ŠJ. Děkuji za pochopení.
26. 10. 2020 Na tomto odkazu naleznete informace k ošetřování dětí při uzavření školy: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular
26. 10. 2020 Odkaz na formulář k ošetřování dětí při uzavření školy: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
21. 10. 2020 Informace pro rodiče ohledně OČR naleznete v dokumentech.
13. 10. 2020 Vzhledem k nařízení vlády je od 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Veškerá výuka je distanční. Podrobnější informace dostanete od svých třídních učitelů. Výuka začne opět 2. listopadu. Děkuji za spolupráci. Přeji mnoho sil a pevné zdraví.
9. 10. 2020 Vzhledem k nařízení vlády bude výuka v dalších dvou týdnech probíhat následovně: 12. - 16. 10. 2020 prezenčně 6. a 7. ročník, distančně 8. a 9. ročník; 19. - 23. 10. 2020 prezenčně 8. a 9. ročník, distančně 6. a 7. ročník. Bližší informace dostanete na email prostřednictvím třídních učitelů. V době distanční výuky je umožněn odběr obědů do vlastních nádob. Distanční výuka je povinná pro všechny žáky.
9. 10. 2020 Ve dnech 26. - 27. 10. je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, tzn. uzavření školy i ŠD ve dnech 26. - 30. 9.
23. 9. 2020 V pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu epidemiologické situace a doporučení MZd.
23. 9. 2020 30. 9. 2020 1. a 5. ročník - Projektový den LES
17. 9. 2020 S platností od 18. 9. 2020 je povinnost žáků 2. stupně mít zakrytá ústa ve všech prostorách školy (včetně tříd). Děkuji za pochopení.
9. 9. 2020 UPOZORNĚNÍ!!! Z nařízení MZd jsou povinné roušky uvnitř budov od 10. 9.
1. 9. 2020 Vzhledem k vývoji situace, ohledně covidu, bude škola až do odvolání pro veškerou veřejnost uzavřena (platí i pro rodiče). V nutných případech zvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance školy. Pro vyzvednutí dětí ze ŠD zvoňte a vyčkejte příchodu dítěte před budovu školy. Děkuji za pochopení.
31. 8. 2020 POZOR ZMĚNA!!!! Vzhledem k doporučením ministerstva se 1. 9. uskuteční slavnostní zahájení před školou. Vstup do budovy bude povolen pouze 1 zákonnému zástupci žáků 1. ročníku. Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
28. 8. 2020 Vstup do budovy ZŠ a MŠ pouze se zakrytými ústy (vyjma žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ). Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
26. 8. 2020 1. 9. 2020 Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 v ŠJ od 7:40. Vstup do budovy povolen pouze rodičům žáků 1. ročníku po předchozím použití dezinfekce. Děkuji za pochopení. Šárka Skalová
26. 8. 2020 Odpolední provoz ŠD bude od 2. 9. 2020.
26. 8. 2020 2. 9. Fotografování
 
© 2005-2021  ZŠ Žinkovy